ZPRÁVA O ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

DOLNÍ HBITY  ZA ROK 2009

 

 

 

Vážení hasiči, přátelé,

 

dovolte mi přednést zprávu o naší činnosti od nového roku do dnešní valné hromady. Práce bylo odvedeno opravdu hodně, i když ne za pomoci celé naší členské základny. Jak to všechno probíhalo Vám řeknu pěkně od začátku.

9. a 12. ledna proběhla ve zbrojnici brigáda na opravu stříkačky. Dále byly postaveny skříně na ústroj pro zásahovou jednotku a dále byly instalovány lavice do naší klubovny, které zhotovil Aleš Falc.

Dne 17. 2. jsme se byli rozloučit s naším členem Jardou Pácaltem v obřadní síni na Hvězdičce v počtu 20 členů. Na jeho počest jsme pak poseděli v místní restauraci.

13. a 14. 3. proběhlo na útvaru v Příbrami školení, kterého se zúčastnili Milan Spilka, Vladimír Dědina a Miroslav Pácalt.

21. 3. Proběhl již tradiční hasičský ples, i když v ne úplně plesovou sezónu. I přes pozdější termín konání se tento ples velmi vydařil. Správnou náladu udělala, stejně jako v loňském roce, skupina ÚŽAS.

4. 4. jsme se zúčastnili pohřbu dlouholetého okrskového velitele pana Oldřicha Skuhrovce na hřbitově v Dolních Hbitech.

8. 5. proběhla na naší návsi rekonstrukce bitvy 2. světové války. Na této akci jsme zajišťovali stánek s občerstvením. Všichni návštěvníci byli spokojeni s obsluhou, která jim nabídla klobásku pivo.

9. 5. proběhla okrsková soutěž v Jablonné. Na této soutěži 1. místo obsadili Luhy, 2. místo Dolní Hbity, 3. místo Horní Hbity, 4. mínsto Jablonná, 5. místo Káciň. V soutěži mužů nad 35 let obsadili první místo naši muži.

14. 5. se uskutečnil sběr kovového šrotu po vsi. Akce se zúčastnílo 10 členů.

4. 6. byl na žádost dublovického zemědělského družstva proveden sběr kamene. Ke sběru byly použity 2 traktory a zúčastnilo se jí 15 členů.

7. 6. na pokyn operačního střediska v Kladně byl proveden výjezd zásahové jednotky s cisternou k uhašení hořícího auta na odstavné ploše za Jablonnou.

8. 6. se opakovalo to samé v místech někde u Drásova, ale záhy byl zásah operačním střediskem odvolán.

13. 6. jsme se zúčastnili soutěže v Mokřici, kde se nám moc nedařilo a obsadili jsme 17. místo z 19 zúčastněných družstev.

20. 6. proběhla další soutěž, na které se nám nedařilo a to u nás ve Hbitech o pohár starosty na místním hřišti. Mužstvo A obsadilo 10. místo a družstvo B 6. místo. Vítězství si odneslo mužstvo ze Lhotky.

27. 6. jsme uspořádali pouťovou zábavu se skupinou PARADOX, která se opět vydařila za hojné účasti občanů naší, ale i okolních obcí.

6. 8. přijela na prohlídku vybavenosti naší zbrojnice ředitelka výzbrojního skladu z Prahy. Byla příjemně překvapena.

8. 8. proběhla soutěž v Obořišti, kde se nám dařilo o poznání lépe než na posledních soutěžích a obsadili jsme 2. místo.

23. 8. jsme se vyjeli podívat na výstavu do Českých Budějovic. Tento zájezd se velice vydařil a líbil včetně závěru při posezení u hudby v místní restauraci.

4. 9. byly v hasičárně zasazeny nové plastové vchodové dveře a taktéž plastová okénka na záchodech. Dík za tuto úpravu patří především Tomášovi Přívorovi a jeho spolupracovníkům Pavlu Volfovi, Václavu Procházkovi ml. a Vaškovi Králíčkovi.

12. 9. jsme byli pozvání na soutěž o pohár starosty do Zduchovic. Tato soutěž se nám obzvlášť vydařila, protože jsme přivezli pohár za 1. a 2. místo včetně poháru putovního.

18. 9. jsme byli požádání o pomoc při pořádání automobilové soutěže rallye Příbram. Pořadatelskou službu od nás zajistilo 7 členů.

19. 9. proběhlo školení strojníků v Příbrami, kterého se zúčastnili Boleš Kostínek a Pavel Volf.

21. 9. bylo provedeno zabudování svolávacího systému KANGO v hasičské zbrojnici. Přes toto zařízení dokáže operační středisko z Kladna svolat zásahovou jednotku, které, než se dostaví do zbrojnice, vyjede z tiskárny i přesná trasa kudy se k zásahu mohou dostavit. Dále toto zařízení může využívat například starosta obce ke svolávání obecního zastupitelstva, nebo členové soutěžních družstev se mohou svolávat k nácviku. Celé toto zařízení pracuje v systému SMS zpráv.

26. 9. jsme se zúčastnili další soutěže, která se nám vydařila a naši muži nad 35 let obsadili v Narysově 3. místo.

3. 10. proběhlo prověřovací cvičení okrsku zde ve Hbitech. Jednalo se o zkoušku dodávky vody z požární nádrže za pomoci 4 strojů PS 12 na kopec za Šebkovic. Účastnili se jednotky z Dolních Hbit v počtu členů 12 s dvěmi stříkačkami PS 12, dále družstvo Luhy, Horní Hbity a Jablonná

16. 11. byla v hasičské zbrojnici instalována nová tiskárna k počítači, která pracuje i jako kopírka a skener. Toto zařízení naistaloval k našemu počítači Pavel Bambousek.

V posledních dnech listopadu zajistil Josef Dědina st. obývací stěnu do klubovny zbrojnice. Tato stěna je velmi zachovalá a prostředí v klubovně se zásadně a hlavně kvalitně změnilo. Na této akci se podíleli mimo jiné i Vladimír Dědina, Miroslav Pácalt, který většinu stěny zaplnil různou dokumentací a trofejemi a tím zajistit větší pořádek v klubovně. Na této akci se podíleli, kromě výše jmenovaných i další členové sboru.

Během letošního roku jsme dvakrát navštívili našeho člena Josef Kubáta v domově důchodců v Sedlčanech, kde jsme mu zahráli několik písniček. Josef vás všechny pozdravuje a jako poděkování věnoval sboru 600,-- Kč.

A nyní několik bodů k naší práci na příští rok. Rádi bychom se zúčastnili okrskové soutěže, soutěže o pohár starosty a několika dalších, na které nás okolní sbory pozvou, doufejme s výsledky, které se nám dařili v závěru soutěžní sezóny.

V případě oslovení obecním úřadem na nějakou pomoc, tuto přijmout a se zdarem provést.

Dále pečovat o naší techniku a zdokonalování praxe naší zásahové jednotky, ale i ostatních členů sboru.

Znovu se zúčastnit sběru kaneme, železného šrotu, což je pro nás  finanční přínos pro naší pokladnu.

Zdá se to být jenom pár bodů, ale časově velmi náročné a při dnešní uspěchané době bude dobré, když všechno zdárně splníme.

Ono se nezdá, ale za letošní rok bylo odpracováno 209 hodin.

A nyní mi dovolte, abych na závěr poděkoval všem našim sponzorům, kteří nám velice pomohli uskutečnit naše záměry, našim členům Láďovi Dědinovi, Boleši Kostínkovi, Pavlu Dědinovi, Milanu Spilkovi, Pavlu Volfovi a ostatním, kteří se podíleli na opravách a údržbě naší techniky. Všem členům, kteří soutěžili ve družstvech na zmíněných soutěžích a prostě všem, kteří dokázali ve svém volném čase se zdárně zasloužit o běh našeho sboru.

Dále bych chtěl za dobrou spolupráci poděkovat obecnímu úřadu.

Vám všem přeji hezké prožití vánočních svátků a do nového roku trochu toho štěstí a hlavně hodně zdraví.