POSLEDNÍ VERZE OZNAČENÍ

 


Člen SH-ČMS


Člen SH-ČMS
po 3 letech


Člen SH-ČMS
po 5 letech
Člen SH-ČMS
po 8 letech
velitel družstva (hlídky)Člen SH-ČMS
po 10 letech
člen rady MH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vedoucí kolektivu


Člen SH-ČMS
člen výboru
revizor
Člen SH-ČMS
náměstek starosty
velitel SDH
předseda RR


starosta SDH
 


aktivista okrskového
výboru


člen okrskového
výboru
okrskové RR
okrskový revizor
Člen SH-ČMS
náměstek starosty
okrsku, okrskový
velitel a předseda RR


starosta okrsku


 


inspektor OSH


 


vedoucí inspektor OSH

 


člen odborné rady OSH


člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR


náměstek starosty OSH
předseda ORR


starosta OSH
 
pracovník ústředí SH-ČMS
instruktor ÚHŠ
pracovník CHH


vedoucí odboru ústředí SH-ČMS
zástupce ředitele ÚHŠ
zástupce ředitele CHH


ředitel ÚHŠ
ředitel CHH
ředitel zařízení SH-ČMS

 


člen odborné rady SH-ČMS 


člen ÚKRR
 


člen výkonného výboru SH-ČMS

 


předseda krajské řídící rady SH-ČMS
 


ředitel kanceláře SH-ČMS

 


náměstek starosty SH-ČMS
a předseda ÚKRR


starosta SH-ČMS

 

 

Zásahová jednotka SDH obce

 


hasič JSDH


starší hasič JSDH


strojník JSDH


technik JSDH


velitel družstva JSDH


velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH


velitel jednotky JSDH

 

Vysvětlivky

 

VD - ZVJ

velitel družstva, zástupce velitele jednotky

VV

výkonný výbor

OKRR

okresní kontrolní a revizní rada

ÚKRR

ústřední kontrolní a revizní rada

ÚHŠ

ústřední hasičská škola

CHH

centrum hasičského hnutí

JSDH

jednotka sboru dobrovolných hasičů

SDH

sbor dobrovolných hasičů

OSH

okresní sdružení hasičů

SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska