V r. 2013 SE DOŽÍVAJÍ KULATÉHO ŽIVOTNÍHO JUBILEA NÁSLEDUJÍCÍ ČLENOVÉ

Milan SPILKA   -    nar. 18.3.1963

Vladimír DĚDINA  - nar. 24.6. 1963

Josef ŠEBEK  -   nar. 18.7. 1943

Štefan  GONDÁŠ  -  nar. 6.11. 1953

Václav HOTOVÝ  -  nar. 24.11. 1943