V r. 2014 SE DOŽÍVAJÍ KULATÉHO ŽIVOTNÍHO JUBILEA NÁSLEDUJÍCÍ ČLENOVÉ

Minx Mojmír st. - 11.1. 1954

Havlíček Václav - 20.1. 1944

Němeček Karel - 27.1. 1964

Dědina Josef st. - 23.2. 1954

Kočí Karel - 14.6. 1954

Bartoš František - 20.7. 1944

Kofroň Václav ml. - 14.9. 1964