ZALOŽENÍ  SBORU

 

      Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Hbitech byl založen jako jeden z prvních sborů v okrese Příbram (údajně čtvrtý) v roce 1885.

       Obyvatelé obce Dolní Hbity se rozhodli uspořádat taneční zábavu  za účelem získání finančních prostředků. To se také stalo, za tuto zábavu získali 13 zlatých a 45 krejcarů, pak se sešli, sbor byl založen a jeho činnost se začala rozvíjet.
     V září roku 1885 se konalo první hasičské cvičení a při tom zároveň svěcení stříkačky. Okresní hejtmanství přispělo na stříkačku 50 zlatých. Večer se konaly dvě taneční zábavy. Sbor měl 36 členů. Ze získaných peněz z různých akcí se nakoupilo hasičské náčiní za 20 zlatých. Už tenkrát se udělovala různá  vyznamenání a diplomy, pořádala se různá cvičení a podobně. Ale také třeba kdo se  nedostavil do schůze nebo se řádně neomluvil, byl pokutován od 20 krejcarů výše!

 

Nyní některé zajímavosti, které se nesly s roky činnosti spolku a sboru až do současnosti:

 

        V roce 1886 byl ustanoven na pokyn ze Hbit jakýsi okrsek,kde byly sloučené vesnice a sice : Dolní Hbity, Horní Hbity, Jablonná, Jelence, Placy, Káciň, Stěžov, Smolotely, Líšnice, Nepřejov, Větrov, Zduchovice, Třtí, Luhy, Vápenice a Obory. Tedy více vesnic než je dnes.

Už v roce 1886 se prováděly prohlídky všech domů ve Hbitech.

   V roce 1887 byly zakoupeny hadice, jedna stála tehdy 45 zlatých a 50 krejcarů. Už v roce 1887 se uvádí, že sbor vyjel 11x k požáru, je škoda, že se neuvádělo kam  a k jakému.
 Ve stejném roce  byly zakoupeny nové kabáty a výzbroj pro členy sboru.                

12.12.1890 si stěžuje p. Josef  Vopička, že nemá kam uschovat stříkačku, a že je vystavena nepohodě. Proto bylo uvolněno 60 zlatých na postavení „kolny“ (jak se tenkrát nazývala) na návsi obce.Dalších 10 let žil spolek svým běžným životem, zúčastňoval se různých akcí, soutěží a velmi aktivně se zapojoval do ochotnické  divadelní činnosti, dokonce vlastnil divadelní rekvizity o které se staral  zbrojmistr.    Zápisy z období první světové války  z let 1915 až 1919 chybí. Pouze je uvedeno, že dne 1.1. 1915 bylo odhlasováno posla Červenému kříži příspěvek 5 K.

  Po skončení 1. světové války a vznikem Československé republiky se činnost sboru opět rozjela naplno.
    Roku 1928 se začaly konat okrskové sjezdy všech sborů. To je něco na způsob dnešních okrskových cvičení. A také byly zakoupeny nové helmy a uniformy.

      O průběhu období 2. světové války nejsou žádné  zápisy, které by svědčily o něčem mimořádném. Oheň se musí hasit kdykoli, ať v míru nebo za války. Ale i toto nepříjemné období skončilo a začala se odvíjet další etapa. Ta kratší do r. 1948 a pak ta do r. 1989.

     V roce 1946 byla zakoupena nová stříkačka. V r. 1950 bylo zakoupeno starší auto, tehdy za 20 000 Kč.  Roku 1951 získává sbor nové jméno a sice "Místní jednota Čs. svazu hasičstva".

Tento název však netrval dlouho, od poloviny 50. let až do začátku 90. let byl oficiální název

Československý (od r. 1969 Český) svaz požární ochrany. ( ČSPO) V listopadu 1951 se prováděla přístavba zbrojnice směrem k potoku. Od r. 1954 začal sbor pravidelně každý rok konat  preventivní prohlídky.

 K pravidelným akcím sboru patřilo a ještě stále patří  konání zájezdů, tanečních zábav a plesů. Na  tyto akce mají všichni hasiči i jejich rodinní příslušníci velmi hezké vzpomínky.K této kulturní oblasti patří od r. 1990 oslava patrona hasičů sv. Floriána, která se od té doby koná každoročně s velkou oblibou.

      Samozřejmě, že v celém období od 50.let až po současnost se sbor podílel na desítkách zásahů při hašení požárů a poskytoval postiženým neocenitelnou pomoc.  Často to činili všichni bez ohledu na zranění nebo nasazení života. Je třeba připomenout zásah při požáru kostela 26. ledna 1968, kdy blesk uhodil do věže, ta hořela shora, hadice se natáhly pod špici, hasiči stříkali nahoru a všechno – kusy dřeva, střešní krytina i voda - padalo na ně dolů. Přesto do toho šli a nechali shořet jen malou část věže.

        25.9.1982 byl tehdejším tajemníkem MNV p. Žákem podán návrh na výstavbu nové požární zbrojnice.V dalších letech se zbrojnice začala stavět, samozřejmě, že většinou si ji postavili hasiči sami v rámci akce „Z“. Dostavěna byla v r.1985 a otevřena při oslavách 100. výročí založení sboru 13.7. 1985. V roce 1996 byla získána nová stříkačka a poprvé vyzkoušena na okrskové soutěži na Luhu.  V roce 2002 postihly naší zemi velké povodně. Členové se zúčastnili pomocných akcí a pomáhali při odčerpávání vody v Kamýku. Za zmínku stojí, že naše stříkačka vydržela čerpat vodu po dobu 33 hodin.

 V roce 2004 byla založena nová tradice, a to soutěž v požárním sportu o pohár starosty sboru. Akce se  konala s velkým úspěchem a určitě se bude v dalších letech opakovat. Ve stejném roce byla přístavbou zvětšena původní garáž, aby bylo kde ukládat přibývající požární techniku.

V současné době má hasičský sbor tři  vozidla ( viz fotogalerie ) a patří mezi nejlépe a v nejširší míře vybavené sbory dobrovolných hasičů v příbramském okrese.

 

    Údaje z brožury o Dolních Hbtech vydané autory J.Lantorou a V.Velasem v r. 2005 k 680. výročí založení obce.