SDH KÁCIŇ

Sbor dobrovolných hasičů Káciň       znak SDH

SDH Káciň 2015

 

Něco málo z historie:

Sbor dobrovolných hasičů Káciň byl založen 1. ledna 1905. První hasičská zbrojnice se nacházela na tzv. Malém Jalovčí, poté se vybudovala v obecní pastoušce č. p. 13. Zcela nová hasičská zbrojnice byla postavena kolem roku 1980 na zahradě čp. 8. Zbrojnice má dvoje vrata a přiléhá k ní menší místnost, která sloužila jako zázemí a šatny pro dobrovolné hasiče. V současnosti slouží  tato místnost jako společenská. Prvním vozidlem, které se k hasičským účelům užívalo, bylo nákladní vozidlo Praga později přestavěné na osobní vozidlo. Po dosloužení tohoto vozidla obecní úřad zakoupil pro sbor z JZD Káciň traktor, jež sloužil k přepravě stříkačky. Následně získal sbor od civilní obrany nákladní vozidlo Praga V3S, které mělo najeto pouhých 2 500 km. Dnes je vozidlo stále ve velmi dobrém technickém stavu a místní hasiči jej hojně využívají. Při likvidaci požárů se zde nejprve používala ruční stříkačka tažená koňmi. Po prodeji hasičské zbrojnice na Malém Jalovčí ji nebylo kde uskladnit a nikdo se o ni bohužel nechtěl starat. Stříkačka putovala od domu k domu, často bývala venku, chátrala, až nakonec skončila na smetišti.  Následně se zde používala stříkačka PPS8 a později PPS16, která je uložena v hasičské zbrojnici doposud a používá se již jen při výjimečných příležitostech, např. při oslavách významných výročí. Následně byla používána stříkačka PPS12, která byla v roce 2014 repasována.
V současné době má dobrovolný sbor hasičů v Kácini 59 členů a 15. 8. 2015 oslavili 110. výročí založení sboru.


hasičárna Káciň SDH Káciň - oslavy 110. výročí založení

       hasičská zbrojnice Káciň                                                  z oslav 110. výročí založení SDH Káci